Ideologi Tak Lagi Sakti

oleh -
(Foto: Google)

Kesaktiannya telah sirna
Ideologi hanya tinggal narasi
Sebab wakil kami tak lagi menaungi
Kami malah beroposisi

Mereka tak lagi amanah
Rela khianat pada sumpah nya
Demi secuil kepentingan
Sila pertama ia perkosa

Naluri tak lagi terpakai
Otak sekedar pengisi tengkorak
Rancangan malah jadi bencana
Dasar manusia tak beradab

Rusak sudah jalinan kepercayaan
Kau kupilih malah berdalih
Maafkan kami keluar barisan
Tak lagi mampu kita sejalan
Kalianlah pemecah belah bangsa

Tak lagi terpimpin dalam kebijaksanaan
Musyawarah sekadar dongeng belaka
Kami datang membawa risalah
Kau malah tembakkan gas air mata

Sudahlah, semua telah tampak
Keadilan hanya bagi sebagian kalangan
Jika kelima sila telah cedera
Lantas siapa bangsa mu?

Karya : Nurwindy Ramadhoni – Jurusan Fisioterapi 2018